+420 478 048 673 / rezervace / 605 271 835 / ubytování / 737 876 242 / objednávka piva /
+420 478 048 673 / rezervace / +420 605 271 835 / ubytování / +420 737 876 242 / objednávka piva /

 

Název projektu: Pořízení nové technologie pro Pivovar Falkenštejn

Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008416

Realizace projektu: 12/2016 - 12/2017

Projekt je finančně podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, je realizován v rámci programu Technologie IV. Výzva.

Podpora ze strukturálních fondů: 3 829 050 Kč

Předmětem projektu bylo pořízení nově technologie na výrobu piva pro Pivovar Falkenštejn. Projekt rozšíření Pivovaru Falkenštejn reaguje na dynamický růst s kvalitním, řemeslně vyráběným pivem a úspěch značky Falkenštejn. Hlavní náplní projektu je pořízení nové kapacitnější technologie, prostřednictvím které budou realizovány hlavní cíle projektu: Navýšení kapacity pivovaru, snížení výrobních nákladů pivovaru a jeho energetické náročnosti na jednotku produkce, snížení ekonomické návratnosti investice a tím posílení ekonomické udržitelnosti projektu, optimalizace provozního schéma pivovaru prostřednictvím nového prostorového rozmístění technologie a skladů. Prostřednictvím realizace projektu dojde i k vytvoření nových pracovních míst.

 
Máte možnost si odnést nebo si
objednat pivo Falkenštejn
v PET lahvích nebo soudcích.
INFO
Zamilovali jste si naše pivo? Chcete si výborný pocit udržet co nejdéle? Prodlužte si ho s našimi suvenýry.
PŘIPRAVUJEME